ATBALSTS BIZNESA DARBĪBAS ATBILSTĪBAS NODROŠINĀŠANĀ

Piedāvājums NILLTPFN likuma subjektiem iekšējās kontroles sistēmas izstrādē

UZZINĀT VAIRĀK
 

Visi pakalpojumi:

  • NILLTPFN (AML) / klientu identifikācija un izpēte
  • MiFID / MiFID II
  • FATCA / CRS
  • Konsultācijas
  • Metodoloģijas dokumentu izstrāde (politikas, procedūras, noteikumi, apraksti, instrukcijas, anketas)
  • Ieteikumi iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai
  • Palīdzība licenču saņemšanā
  • Cits atbalsts darbības atbilstības riska vadībā pēc pieprasījuma


Sazinieties ar mums: 

 +371 20292697

 info@bonameus.com 

Uzdot jautājumu tagad


 .