Mūsu pakalpojumi NILLTPFN jomā


Piedāvājam plašu pakalpojumu klāstu darbības atbilstības nodrošināšanā noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā saskaņā ar LR NILLTPFN likuma un  Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasībām:

  • Iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu atbilstoši klienta saimnieciskās darbības specifikai;
  • Dokumentu (politiku, procedūru, anketu, noteikumu, līgumu) sagatavošanu NILLTPFN jomā;
  • Apmācību materiālu izstrādi un apmācību vadīšanu par NILLTPFN jautājumiem klientu uzņēmumu darbiniekiem;
  • Esošās iekšējās kontroles sistēmas un izstrādāto dokumentu revīziju un aktualizāciju;
  • Konsultācijas par NILLTPFN un citus pakalpojumus pēc klientu pieprasījuma.

Ar standarta risinājumiem šajā jomā nav pietiekami – ir nepieciešama individuālā pieeja, dziļa izpratne un ikdienas process prasību ieviešanā.

Mūsu pakalpojumi varētu būt noderīgi:

  • grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem;
  • aģentiem vai starpniekiem darījumos ar nekustamo īpašumu;
  • izložu un azartspēļu organizētājiem;
  • citiem NILLTPFN likuma subjektiem.

 Mūsu pakalpojumi ir versti uz klienta vajadzību un pieejamo resursu izpēti un individuālo risinājumu ieviešanu – gan dokumentos, gan praksē.

Pēc Jūsu pieprasījuma atsūtīsim Jums prezentāciju ar detalizētu informāciju par mūsu pakalpojumiem 

Pasūtīt prezentāciju vai pakalpojumu

8 iemesli, kāpēc ar standarta risinājumiem NILLTPFN likuma prasību izpildei nepietiks.

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana mūsdienās ir ļoti nopietns izaicinājums, kā valsts iestādēm un starptautiskajām organizācijām, tā arī privāto biznesu īpašniekiem.

Šobrīd, lai pasargātu sevi un savu uzņēmumu no sankcijām par NILLTPFN regulejošo normatīvo aktu prasību neivērošanu, nepietiek tikai ar vadlīnijām un standarta dokumentu paku izstrādi un apstiprināšanu, jo tie ir tikai pamats un izejmateriāls normatīvo aktu prasību ieviešanai, bet ne tās rezultāts.

Te ir iemesli, kāpēc: Lasīt tālāk
 .